Meester Frank
 

Economie

Van Dale: eco·no·mie de; v − de wetenschap die het menselijk streven naar welvaart tot voorwerp heeft.

Het vak economie heeft als doel het ontwikkelen van een economische kijk om maatschappelijke ontwikkelingen. Op school worden tijdens de lessen economie hedendaagse verschijnselen kritisch bekeken en beoordeeld met gebruik van economische begrippen zoals, conjuncturen, het Keynesiaans model, arbeidsproductiviteit, consumptiegoederen en duurzaam ondernemen. Economie is zowel een alfa als een beta vak. Dit houdt in dat er veel van je leesvaardigheid gevraagd wordt maar ook je rekenvaardigheid. Ook andere vaardigheden zoals het aanleren van begrippen, het interpreteren van functies en het maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak economie met een voldoende af te sluiten. Het wordt daarom ook wel eens een gamma vak genoemd. Voor het vak economie is het dus belangrijk voor leerlingen om verbanden te zien tussen de economische begrippen en theorieën en de eigen leefomgeving.

Ondersteuning

Voor klas 1 t/m 4 van het VMBO (alle richtingen), klas 1 t/m 5 HAVO (alle profielen) en klas 1 t/m 6 van het VWO (zowel Atheneum als Gymnasium, alle profielen) biedt Meester Frank bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining.


Meester Frank ♦ Eekhoornstraat 36, 1216 AT HILVERSUM ♦ Tel. 035 6237721 ♦ info@meester-frank.nl ♦ KvK 32120745 ♦ Rabobank NL36 RABO 0125.5383.59

Copyright Frank van Ormondt Services bv 2010 © ♦ Bijgewerkt op 29 januari 2015 ♦ Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedInSitemap ♦ Powered by iXL Hosting