strookfoto
Wij zijn op alle werkdagen open. Lees meer over onze maatregelen tegen Covid-19.

Werkwijze

Kennismaking

Ieder traject begint bij ons met een kennismakingsgesprek. Daarin maken we afspraken over o.a. het leerdoel, belangrijke omstandigheden en andere wensen. Ook krijgen we een eerste indruk van het leerprobleem (en of dit een leerprobleem is). Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur en is altijd gratis. In geval van minderjarige leerlingen dient tevens een ouder of voogd bij dit gesprek aanwezig te zijn. In sommige gevallen kan een plan van aanpak worden opgesteld. Na het kennismakingsgesprek kan de eerste les beginnen, eventueel al aansluitend.

Uitgangspunten

  • U krijgt persoonlijke begeleiding van medewerkers van ons eigen team. Wij werken niet met studenten.
  • Wij werken bij voorkeur vanuit onze locatie. In deze huiselijke omgeving heerst een prettige en rustige sfeer. Dit stimuleert het leerproces.
  • De leerling geeft zelf tijdens de les aan welke leerproblemen zijn ontstaan tijdens de les op school of met maken van huiswerk thuis. De leerling geeft tijdens de les aan of het tempo hoger kan of lager moet.
  • Wij vinden het belangrijk dat jongeren (typisch tussen de 12 en 18 jaar) zelf afspraken voor de nieuwe les met ons maken. Parallel hieraan houden wij telefonisch of per e-mail contact met de ouders.

Afsluiting

Een traject kan één of meer lessen in beslag nemen. Iedere les wordt even stil gestaan bij de leerdoelen en of deze intussen behaald zijn. Als dat het geval is vindt in mondeling overleg een afsluiting van het traject plaats.

Een groot aantal leerlingen blijft liever maanden of jaren gebruik maken van onze diensten. Ook dit doen wij in overleg en niet automatisch. Het doel is dan een preventieve aanpak om op het intussen behaalde niveau te blijven.

Maatregelen tegen Covid-19

Wij nemen de gezondheid van onze cliënten erg serieus. Op dit moment zijn er vanwege Covid-19 van overheidswege geen maatregelen nodig.

Regelmatig wordt door de overheid bepaald of de huidige landelijke maatregelen worden doorgezet of aangepast. Wij zullen veranderingen per direct invoeren waardoor bovengenoemde maatregelen kunnen wijzigen.


Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 23 juni 2022 · Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedIn · Sitemap