strookfoto

Het vak finance te Hilversum

Uitdagingen van het vak finance

Van Dale: fi·nan·ci·ën (meervoud) − (m.n. openbare) geldmiddelen.

Onder de noemer finance schuilt een breed gebied aan financiële vakken en richtingen. Finance wordt vaak in verband met accounting genoemd. Voorbeelden van onderwerpen uit finance zijn: accounting, budgettering, prestatiemeting, kostenverbijzondering, investeringsselectie, externe verslaggeving, resultatenrekening, cashflow, balans, debet, credit, afschrijvingen, businesscase, kosten, baten, netto contante waarde, terugverdientijd, rendement, bedrijfsovername, planning en controlcyclus. Finance is een echt beta vak. Dit houdt in dat er veel van je rekenvaardigheid wordt gevraagd. Ook andere vaardigheden zoals het analyseren, interpreteren, risico's inschatten en opstellen en maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak finance met een voldoende af te sluiten. Voor het vak finance is het dus belangrijk voor studenten om verbanden te zien tussen de financiële begrippen uit de theorie en de praktische werkomgeving van een bedrijf, organisatie of land.

Voor wie bieden wij finance (en in welke vorm)?

Meester Frank biedt finance aan: studenten uit het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs (mbo, hbo, wo) in de vorm van: bijles en examentraining. Kijk ook bij: economie.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor een intake.Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 8 april 2024 · Volg ons op LinkedIn · Sitemap