strookfoto

Natuurkunde

Van Dale: na·tuur·kun·de de; v − de wetenschap die zich bezighoudt met warmte, licht, elektriciteit, magnetisme en de algemene eigenschappen, het evenwicht en de beweging van lichamen; fysica.

Het vak natuurkunde heeft als doel natuurkundige kennis te verwerven in een wisselwerking tussen theorie en experiment. Op school worden tijdens de natuurkunde lessen onderwerpen als elektriciteit, licht, warmte en kracht uitgedrukt in natuurkundige formules en berekeningen. Natuurkunde is zonder twijfel een beta vak. Voor de pure beta vakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde krijgt Meester Frank de meeste aanmeldingen. Het vak natuurkunde vraagt onder meer analytische en rekenkundige vaardigheden. Het gaat dus om wiskundig inzicht te koppelen aan natuurkundige probleemstellingen. De meeste problemen onstaan met kennis van natuurkundige begrippen en wetten, begrijpend lezen en met het verkrijgen van cijfermatig inzicht.

Ondersteuning

Voor klas 1 t/m 4 van het VMBO (alle richtingen), klas 1 t/m 5 HAVO (alle profielen) en klas 1 t/m 6 van het VWO (zowel Atheneum als Gymnasium, alle profielen) biedt Meester Frank bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining.


Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 28 februari 2020 · Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedIn · Sitemap