strookfoto

Bijles bedrijfskunde te Hilversum

Je wil graag beter presteren voor het vak bedrijfskunde. Je hebt vragen over de stof, de aanpak, de opgaven of de toets. Je voelt je niet zeker, je bent de stof niet de baas. Dan is bijles een oplossing!

Uitdagingen van het vak bedrijfskunde

Van Dale: be·drijfs·kun·de (de; v) − de wetenschap die zich bezighoudt met bestuur en leiding van het bedrijf.

De studierichting bedrijfskunde heeft als doel om kennis te maken met de theorie en praktijk van bedrijven en hoe deze te managen. Tijdens de studie belicht men de diverse afdelingen van een bedrijf en de verschillende rollen van werknemers en leidinggevenden. Voorbeelden: Financial Management, General Management, Human Resource Management, Leadership, Managerial Economics, Marketing Management, Negotiations, Operations Management, Supply Chain Management, Sales Management, Strategic Management. Bedrijfskunde bestaat dus zowel uit een alfa als uit beta vakken. Dit houdt in dat er veel van je sociale kant en persoonlijke communicatie gevraagd wordt maar ook van je analytisch en probleemoplossend vermogen. Voor studenten van de studie bedrijfskunde is het dus belangrijk om verbanden te zien tussen de theoretische modellen en de praktijk van de werkomgeving.

Hoe bijles werkt

Bij bijles gaan we in op problemen die de leerling met een of meerdere vakken heeft. Eerst willen we begrijpen wat er niet gaat en waarom dat zo is. Ook spreken we af naar welk punt we toe gaan werken, bijvoorbeeld een bepaald cijfer voor een vak. Daarna gaan we aan de slag met oefeningen en zonodig de lesstof. Wij lichten de oefeningen die niet lukken extra toe en leggen de moeilijke stukken uit de lesstof nog eens uit. De leerling bepaalt hierbij het tempo.

Bijlessen worden uitsluitend op onze locatie gegeven. Bij belangstelling volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leerling en eventueel met zijn of haar ouder(s). Tijdens de eerste bijles wordt in overleg met de leerling een plan van aanpak gemaakt.

Verschil met huiswerkbegeleiding

Bijles is niet hetzelfde als huiswerkbegeleiding. Bij bijles staat de lesstof van een vak centraal, bij huiswerkbegeleiding staat het huiswerk op tijd afkrijgen centraal. Bij bijles werken we per les in principe aan één vak, bij huiswerkbegeleiding kan aan meerdere vakken worden gewerkt. Bij Meester Frank kunnen leerlingen zowel op bijles als op huiswerkbegeleiding komen.

Huiswerkbegeleiding.

Voordelen van bijles bij Meester Frank

  • De bijles is op maat en altijd een-op-een, dus niet met anderen samen.
  • Je krijgt telkens dezelfde bijlesdocent, dus je hoeft jouw situatie niet steeds uit te leggen.
  • Alles onder één dak: er kan eventueel ook apart extra huiswerkbegeleiding worden afgesproken.
  • Wij werken niet met studenten, ons team heeft al tien jaar ervaring met bijlessen.

Voor wie bieden wij bijles bedrijfskunde?

Meester Frank biedt bijles bedrijfskunde voor: studenten uit het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs (mbo, hbo, wo). Kijk ook bij: Management en Organisatie.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor een intake.Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 20 november 2023 · Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedIn · Sitemap