strookfoto

Bijles finance te Hilversum

Je wil graag beter presteren voor het vak finance. Je hebt vragen over de stof, de aanpak, de opgaven of de toets. Je voelt je niet zeker, je bent de stof niet de baas. Dan is bijles een oplossing!

Uitdagingen van het vak finance

Van Dale: fi·nan·ci·ën (meervoud) − (m.n. openbare) geldmiddelen.

Onder de noemer finance schuilt een breed gebied aan financiële vakken en richtingen. Finance wordt vaak in verband met accounting genoemd. Voorbeelden van onderwerpen uit finance zijn: accounting, budgettering, prestatiemeting, kostenverbijzondering, investeringsselectie, externe verslaggeving, resultatenrekening, cashflow, balans, debet, credit, afschrijvingen, businesscase, kosten, baten, netto contante waarde, terugverdientijd, rendement, bedrijfsovername, planning en controlcyclus. Finance is een echt beta vak. Dit houdt in dat er veel van je rekenvaardigheid wordt gevraagd. Ook andere vaardigheden zoals het analyseren, interpreteren, risico's inschatten en opstellen en maken van berekeningen zijn belangrijk om het vak finance met een voldoende af te sluiten. Voor het vak finance is het dus belangrijk voor studenten om verbanden te zien tussen de financiële begrippen uit de theorie en de praktische werkomgeving van een bedrijf, organisatie of land.

Hoe bijles werkt

Bij bijles gaan we in op problemen die de leerling met een of meerdere vakken heeft. Eerst willen we begrijpen wat er niet gaat en waarom dat zo is. Ook spreken we af naar welk punt we toe gaan werken, bijvoorbeeld een bepaald cijfer voor een vak. Daarna gaan we aan de slag met oefeningen en zonodig de lesstof. Wij lichten de oefeningen die niet lukken extra toe en leggen de moeilijke stukken uit de lesstof nog eens uit. De leerling bepaalt hierbij het tempo.

Bijlessen worden uitsluitend op onze locatie gegeven. Bij belangstelling volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leerling en eventueel met zijn of haar ouder(s). Tijdens de eerste bijles wordt in overleg met de leerling een plan van aanpak gemaakt.

Verschil met huiswerkbegeleiding

Bijles is niet hetzelfde als huiswerkbegeleiding. Bij bijles staat de lesstof van een vak centraal, bij huiswerkbegeleiding staat het huiswerk op tijd afkrijgen centraal. Bij bijles werken we per les in principe aan één vak, bij huiswerkbegeleiding kan aan meerdere vakken worden gewerkt. Bij Meester Frank kunnen leerlingen zowel op bijles als op huiswerkbegeleiding komen.

Huiswerkbegeleiding.

Voordelen van bijles bij Meester Frank

  • De bijles is op maat en altijd een-op-een, dus niet met anderen samen.
  • Je krijgt telkens dezelfde bijlesdocent, dus je hoeft jouw situatie niet steeds uit te leggen.
  • Alles onder één dak: er kan eventueel ook apart extra huiswerkbegeleiding worden afgesproken.
  • Wij werken niet met studenten, ons team heeft al tien jaar ervaring met bijlessen.

Voor wie bieden wij bijles finance?

Meester Frank biedt bijles finance voor: studenten uit het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs (mbo, hbo, wo). Kijk ook bij: economie.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor een intake.Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 8 april 2024 · Volg ons op LinkedIn · Sitemap