strookfoto
Wij zijn op alle werkdagen open. Lees meer over onze maatregelen tegen Covid-19.

Cito-training rekenen

Komt de Cito-toets rekenen in zicht? Bent u nog wat onzeker over welke score u voor uw kind kunt verwachten of wilt u uw kind een goede voorbereiding geven? Wij bieden leerlingen in het basisonderwijs een Cito-training aan voor de juiste voorbereiding. U kunt overigens een keuze maken uit rekenen of taal.

Uitdagingen van rekenen

Van Dale: re·ke·nen rekende, h gerekend − met getallen werken.

Beheersing van het vak rekenen is gebaseerd op werken met: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Bij elk onderdeel gaat het om: notatie, taal en betekenis, het met elkaar in verband brengen van getallen en dagelijks spraakgebruik en het gebruiken van de kennis om problemen op te lossen.

Men spreekt vaak van rekenen op het basisonderwijs en van wiskunde op het middelbaar en hoger onderwijs.

Hoe cito-training werkt

Hoe werkt cito-training precies? Bij belangstelling volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leerling en met zijn of haar ouder(s) of voogd. In dat gesprek kunnen bovendien de wensen en eventuele problemen worden besproken.

Cito-training is individueel en vindt op onze locatie plaats. Op de dag van de Cito-training maakt de leerling onder ons toezicht een echte Cito-toets. Tijdens de toets zal de leerling door ons worden geobserveerd. Na afloop van de toets krijgt de leerling in een gesprek direct terugkoppeling over de gemaakte toets. De Cito-training duurt in totaal 2,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • aanwijziginen en tips (0,5 uur);
  • maken van een Cito-toets (1,5 uur);
  • gesprek met leerling (0,5 uur).

Het resultaat zal een week later door middel van een rapport aan de ouder/voogd worden gepresenteerd. Dit rapport bestaat uit een gedeelte over de observatie, een gedeelte over de uitkomst met een score en een gedeelte over een advies voor een ideale voorbereiding. Optioneel kan dit rapport nog in een persoonlijk gesprek met de ouder/voogd worden toegelicht. Dit gesprek duurt maximaal een half uur.

En daarna? Naar aanleiding van de uitkomst van de training kan er in overleg worden besloten tot het volgen van bijles.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor een intake.Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 5 juli 2021 · Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedIn · Sitemap