strookfoto
Wij zijn op alle werkdagen open. Lees meer over onze maatregelen tegen Covid-19.

Cito-training taal

Komt de Cito-toets taal in zicht? Bent u nog wat onzeker over welke score u voor uw kind kunt verwachten of wilt u uw kind een goede voorbereiding geven? Wij bieden leerlingen in het basisonderwijs een Cito-training aan voor de juiste voorbereiding. U kunt overigens een keuze maken uit rekenen of taal.

Uitdagingen van taal

Van Dale: taal de; v(m) talen − spraakklanken waarmee men zijn gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt.

Beheersing van de Nederlandse taal is gebaseerd op mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en taalbeschouwing en -verzorging. Mondelinge taalvaardigheid is onderverdeeld in: gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Taalbeschouwing en -verzorging omvat grammatica, spelling en begrippen.

Men spreekt vaak van taal op het basisonderwijs en van Nederlands op het middelbaar en hoger onderwijs.

Hoe cito-training werkt

Hoe werkt cito-training precies? Bij belangstelling volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leerling en met zijn of haar ouder(s) of voogd. In dat gesprek kunnen bovendien de wensen en eventuele problemen worden besproken.

Cito-training is individueel en vindt op onze locatie plaats. Op de dag van de Cito-training maakt de leerling onder ons toezicht een echte Cito-toets. Tijdens de toets zal de leerling door ons worden geobserveerd. Na afloop van de toets krijgt de leerling in een gesprek direct terugkoppeling over de gemaakte toets. De Cito-training duurt in totaal 2,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • aanwijziginen en tips (0,5 uur);
  • maken van een Cito-toets (1,5 uur);
  • gesprek met leerling (0,5 uur).

Het resultaat zal een week later door middel van een rapport aan de ouder/voogd worden gepresenteerd. Dit rapport bestaat uit een gedeelte over de observatie, een gedeelte over de uitkomst met een score en een gedeelte over een advies voor een ideale voorbereiding. Optioneel kan dit rapport nog in een persoonlijk gesprek met de ouder/voogd worden toegelicht. Dit gesprek duurt maximaal een half uur.

En daarna? Naar aanleiding van de uitkomst van de training kan er in overleg worden besloten tot het volgen van bijles.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor een intake.Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 5 juli 2021 · Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedIn · Sitemap