strookfoto

Citotraining taal te Hilversum

Komt de citotoets taal in zicht? Bent u nog wat onzeker over welke score u voor uw kind kunt verwachten of wilt u uw kind een goede voorbereiding geven? Wij bieden scholieren van het primair onderwijs een citotraining aan voor de juiste voorbereiding. Uw kind kan bij ons geholpen worden op het gebied van rekenen of taal.

Uitdagingen van het vak taal

Van Dale: taal de; v(m) talen − spraakklanken waarmee men zijn gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt.

Beheersing van de Nederlandse taal is gebaseerd op mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en taalbeschouwing en -verzorging. Mondelinge taalvaardigheid is onderverdeeld in: gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Taalbeschouwing en -verzorging omvat grammatica, spelling en begrippen.

Men spreekt vaak van taal op het primair onderwijs en van Nederlands op het middelbaar en hoger onderwijs.

Hoe citotraining werkt

Het belang van de citotoets is veranderd

In 2015 werd de Citotoets vervangen door de Eindtoets Basisonderwijs. Tevens werd keuzevrijheid voor de eindtoets ingevoerd en kiezen steeds meer basisscholen voor een van de vier alternatieve aanbieders: IEP, Route 8, AMN of Dia. Vanaf schooljaar 2023-2024 veranderde de eindtoets van april in de doorstroomtoets van februari. Het schooladvies wordt tegenwoordig deels op beoordeling door de school en deels op het toetsresultaat gebaseerd.

Onze citotraining is daarom aangepast

Gezien het bovenstaande is er bij scholieren van het basisonderwijs meer behoefte aan inhoudelijke ondersteuning dan aan een complete toets. De ondersteuning kan nodig zijn op het gebied van taal, rekenen of wereldoriëntatie. Bekende struikelblokken zijn: begrijpend lezen, spelling en grammatica, verhoudingen, procenten en redactiesommen (oftewel verhaaltjessommen).

Bij de intake bespreken we aan welke struikelblokken we gaan werken. De ondersteuning wordt geleverd door middel van meerdere lessen waardoor stapsgewijze verbetering wordt nagestreefd. De scholieren nemen zelf materiaal mee — hetzij van school; hetzij van in de winkel beschikbaar oefenmateriaal. Veel scholieren komen al vanaf groep 7 voor ondersteuning zodat er ruim voldoende tijd is om aan alle struikelblokken te werken. Eigenlijk is de citotraining bij Meester Frank dus vervangen door bijles en huiswerkbegeleiding.

Bijles en huiswerkbegeleiding.

Voor wie bieden wij citotraining taal?

Meester Frank biedt citotraining taal voor: scholieren uit het primair onderwijs.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor een intake.Meester Frank · Mozartlaan 27-C, 1217 CM HILVERSUM ·
Tel. 035 6316915 · info@meester-frank.nl · KvK 32120745

Copyright Frank van Ormondt Services bv © · Bijgewerkt op 20 november 2023 · Volg ons op Facebook   Volg ons op Twitter   Volg ons op LinkedIn · Sitemap